Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Podpora zdravotní péče a svozové služby

Cílem programu je přispět poskytovatelům sociálních služeb na úhradu nákladů dalších nezbytných související služeb, jakými jsou poskytování zdravotní péče nebo svozová služba, které nelze hradit z dotace poskytnuté na sociální služby a na vybrané segmenty zdravotní péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • pondělí 4. dubna 2022,
  • úterý 5. dubna 2022,
  • středa 6. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je v r. 2022 zaměřen na tyto priority:

  • a) podpora zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, denní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením); 
   • Domovy pro seniory;
   • Domovy se zvláštním režimem;
   • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
   • Týdenní stacionáře;
   • Denní stacionáře.
  • b) fakultativní služba doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby ambulantní formou;
  • c) hospicová a paliativní péče (všechny formy poskytování);
  • d) zdravotní péče poskytovaná osobám bez domova a sociálně vyloučeným.

Forma a výše podpory:

 • Minimální alokovaný objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2022, je 8 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost, ta však může obsahovat více projektů reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 tohoto Vyhlášení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru