Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci “Plzeňské podnikatelské vouchery”

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery – vypisovaný statutárním městem Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podat od 2. 9. 2024 (12:00:00) do 2. 10. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

  • Malý, střední podnik a velký podnik.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu a jeho jednotlivých výzev je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
  • Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací.
  • Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s VO jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Forma a výše podpory:

  • Malý a střední podnik výše dotace činí maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč,
  • Velký podnik výše dotace činí maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem může být podnik (malý, střední i velký), který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.
  • Žadatel o dotaci je v rámci jedné výzvy oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru