Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Služby a činnosti v sociální oblasti

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 10. dubna 2024, 8:00 hod. do 24. dubna 2024, 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na aktivity této výzvy.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace lze poskytnout na financování projektů, reagujících na tyto dotační priority: 
  • a. dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
  • b. podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
  • c. aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
  • d. osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
  • e. podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
  • f. zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
  • g. aktivity podporující integraci cizinců a menšinové aktivity na území města Plzně.

Forma a výše podpory:

 • Minimální alokovaný objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu pro rok 2024 je 1 750 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci jedné žádosti v tomto dotačním programu podat pouze jeden projekt reagující na jednu dotační prioritu. Počet žádostí jednoho žadatele není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru