Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017–2019

Jedná se o finanční podporu projektu „Živá ulice“, který je originální letní kulturní událostí města, a to prostřednictvím kulturní animace veřejného prostoru (na náměstích, ulicích, v sadovém okruhu, pěších zónách, na nábřeží, v hudebních a tanečních klubech, zahradních restauracích, muzeích, galeriích apod.). Prostory mohou být jak městské, tak ve vlastnictví třetích osob.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o doatci lze podávat od 23. 5. 2016 do 31. 5. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu může žádat právnická osoba a fyzická osoba s živnostenským oprávněním.

Typy podporovaných projektů:

  • Produkční zajištění projektu;
  • propagace;
  • technické zajištění projektu (u materiálních nákupů — včetně drobného materiálu, různých potřeb, pomůcek atd. v max. pořizovací ceně 2.999 Kč/ks) vyjma pořízení dlouhodobého majetku.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 4 500 000 Kč.
  • Na každý rok 2017, 2018 a 2019 je určen celkový objem peněžních prostředků v částce 1 500 000 Kč.
  • Maximální možná výše dotace činí 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
  • Pouze v omezené výši mohou být z dotace hrazeny telefonní poplatky, poplatky za užívání internetu, cestovné a náklady na dopravu soukromými vozidly.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru