Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Plzeň – Výzva č. 27 – IROP – ITI Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.

Share Button

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvu z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, cílící na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

Příjem žádostí:

  • Termín ukončení příjmů žádostí byl prodloužen do 30. 9. 2020 ve 14. hod.

Příjemci podpory:

  • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast – území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>