Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Zachování a obnova kulturní památky na území Statutárního města Plzně

Dotace na podporu zachování a obnovy kulturních památek, tedy jejich záchrana, postupné zlepšování technického stavu, jejich vhodná prezentace, tj. péče o architektonické a historické kulturní dědictví v území statutárního města Plzně.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možno podávat od 18. 03. 2024, 08:00:00 do 31. 07. 2024, 17:00:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem mohou být výhradně vlastníci kulturní památky, která se nalézá na území statutárního města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem dotačního programu je finanční podpora zachování a obnovy kulturních památek, tedy jejich záchrana, postupné zlepšování technického stavu, jejich vhodná prezentace, tj. péče o architektonické a historické kulturní dědictví v území statutárního města Plzně.
  • V rámci dotačního programu budou poskytovány finanční dotace na podporu provedení stavebních, umělecko-řemeslných a restaurátorských prací v průběhu roku 2024, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační titul Zachování a obnova kulturní památky na území statutárního města Plzně pro rok 2024 jsou v rozpočtu OPP MMP alokovány prostředky ve výši 4,9 mil. Kč.
  • Žádosti budou přijímány od vyhlášení dotačního programu do vyčerpání finanční alokace.
  • Podmínkou poskytnutí podpory z dotačního programu je finanční spoluúčast žadatele, doložená při vyúčtování dotace. Finanční podpora na zachování a obnovu kulturní památky na stejnou akci obnovy může být poskytnuta v kalendářním roce jen jednou.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemohou být organizace města Plzně.
  • Finanční podpora na zachování a obnovu kulturní památky na stejnou akci obnovy může být poskytnuta v kalendářním roce jen jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru