Přeskočit na obsah

Město Plzeň — Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN‑T — IROP

Dotace na zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN‑T.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2019, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba vybraných úseků silnic II. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 600 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
  • Kraj a organizace zřizované krajem – 5 %.
  • Organizace zakládané krajem – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Výdaje na rekonstrukci a modernizaci silnic a výstavbu vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a výdaje na rekonstrukci a modernizaci úseků silnic II. třídy jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru