Přeskočit na obsah

Město Poběžovice — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města

Dotace na podporu jednorázové i pravidelné aktivity nestátních neziskových organizací a jiných právnických a fyzických osob, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 2. 2024 do 18. 3. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, zapsané spolky, příspěvkové organizace) a jiné právnické a fyzické osoby, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury, sociální a zdravotní aktivity a využívání volného času převážně pro občany města Poběžovice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je vyhlášen s cílem podpořit jednorázové i pravidelné aktivity nestátních neziskových organizací a jiných právnických a fyzických osob, které realizují svoji činnost v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času.
  • Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury, sociálních a zdravotních aktivit a využívání volného času.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace je 5 000 Kč,
  • maximální výše poskytnuté dotace je 300 000 Kč,
  • podíl vynaložených prostředků z poskytnuté dotace činí maximálně 90 % z celkových vynaložených nákladů.
  • Předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu Města Poběžovice na realizaci Programu je 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

  •  Příjemce dotace může uplatňovat finanční prostředky vynaložené v souladu se stanoveným účelem a uhrazené v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Datum 28. 2. 2025 12:00 hodin je nejzazším termínem pro předložení finančního vypořádání dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru