Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotace na podporu zubního lékařství v Přerově

Cílem dotačního programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče pro všechny občany Města.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická i právnická osoba, která:
  • a) doloží oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), resp. rozhodnutí o registraci poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci (dle dřívější platné legislativy — zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních),
  • b) poskytuje nebo plánuje poskytovat zdravotní služby v oboru zubní lékařství na území Města,
  • c) předloží s žádostí prohlášení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a minimálně dvou dalších zdravotních pojišťoven, že v případě, že začne poskytovat zdravotní služby v oboru zubní lékařství, bude s ním uzavřena smlouva o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb nebo doloží právní titul převodu majetkových práv při převzetí již zavedené lékařské praxe a současně s tím již platné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče pro všechny občany Města.
 • Dotaci lze poskytnout žadateli, jež v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zřídil/zřídí novou lékařskou praxi nebo v uvedeném období převzal/převezme stávající lékařskou praxi, v oboru zubní lékařství, na území Města, a to ke krytí nezbytně nutných nákladů, které prokazatelně
  vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána.

Forma a výše podpory:

 • Pro tento Program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřízené Městem a Olomouckým krajem, dále politické strany a politická hnutí, stát, státní organizace a organizační složky státu.
 • Žadatel může podat 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru