Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotační program na podporu oblasti kultury

Dotační programy jsou zaměřeny na finanční podporu kultury a jsou rozděleny na podporu celoroční činnosti a jednotlivé kulturní akce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci v dotačním programu A: od 9. 10. 2023 do 16. 10. 2023.
 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci v dotačním programu B: od 1. 1. 2024 do 13. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu A. mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým pobytem) a s působností na území statutárního města Přerova.
 • Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu B. mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým pobytem) nebo s působností na území statutárního města Přerova.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tyto dotační programy jsou zaměřeny na finanční podporu kultury a jsou rozděleny do 2 oblastí:
 • A — činnost (soustavná celoroční činnost kulturního subjektu zaměřená na kulturu – rozvoj a provozování kulturních aktivit v oblasti uchování kulturních tradic a folklóru, hudby, divadla, tance, zpěvu, zájmová činnost v oblasti kultury apod.). Finanční spoluúčast žadatele minimálně ve výši 30 %.
 • B — akce (pořádání kulturních a kulturně společenských akcí; organizace soutěží, přehlídek a výstav v oblasti kultury místního i regionálního charakteru; účast na soutěžích, přehlídkách a výstavách; projekty v oblasti kultury apod.). Finanční spoluúčast žadatele minimálně ve výši 30 %.

Forma a výše podpory:

 • Dotační program A
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu je 1 888 000 Kč.  
  • Poskytnutá výše dotace v jednotlivých případech nepřesáhne 70 % předpokládaného celkového rozpočtu žádosti, maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.
 • Dotační program B
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní daného dotačního programu v rozpočtu je 481 000 Kč.  
  • Poskytnutá výše dotace v jednotlivých případech nepřesáhne 70 % předpokládaného celkového rozpočtu žádosti, maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta subjektům, které žádají podporu v oblasti kultury na činnost a akce, realizované v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, jejichž žádost je kompletně zpracována, patřičně doložena a splňuje podmínky dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru