Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotační program na podporu praktického lékařství pro děti a dorost na území města Přerova

Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro dětské pacienty — občany města Přerova.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická i právnická osoba, která: 
 • a) doloží oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), resp. rozhodnutí o registraci poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci (dle dřívější platné legislativy — zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních),
 • b) poskytuje nebo plánuje poskytovat zdravotní služby v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na území Města,
 • c) předloží s žádostí prohlášení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a minimálně dvou dalších zdravotních pojišťoven.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění co nejlepší dostupnosti primární zdravotnické péče pro dětské pacienty — občany města Přerova.
 • Dotaci lze poskytnout žadateli, jež v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zřídil/zřídí novou lékařskou praxi nebo v uvedeném období převzal/převezme stávající lékařskou praxi, s odborností všeobecné praktické lékařství pro dospělé, na území Města, a to ke krytí nezbytně
  nutných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána.
 • Dotace je poskytována jako finanční podpora na základě předložené žádosti žadatelů na účely spojené s jejich činností v oblasti všeobecného praktického lékařství pro dospělé pro všechny občany Města.

Forma a výše podpory:

 • Pro tento Program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru