Přeskočit na obsah

Město Přerov — Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově

Cílem dotačního programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče pro všechny občany města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická i právnická osoba, 
    • která doloží oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), resp. rozhodnutí o registraci poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci (dle dřívější platné legislativy — zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních).

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče pro všechny občany města.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento Program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout žadateli, jež v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 zřídil/zřídí novou lékařskou praxi nebo v uvedeném období převzal/převezme stávající lékařskou praxi, v oboru zubní lékařství, na území Města, a to ke krytí nezbytně nutných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce, kdy byla dotace žadateli přiznána.
  • Žadatel může podat 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru