Přeskočit na obsah

Město Přerov — Program pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody

Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2022.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely tohoto programu činí 250 000 Kč.
  • Jednotlivým žadatelům bude přiznána dotace ve výši 50 % z poskytnuté státní dotace, nejvýše však 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání nejpozději do 30. listopadu 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru