Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Přerov – Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022

drop-3698073__340
Share Button

Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. ledna 2022 do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Statutární město Přerov takto podporuje snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí dotace ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR (Fond) v rámci dotačního programu „Dešťovka“.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely tohoto programu činí 250 000 Kč. O celkovém objemu bude rozhodnuto schválením rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2022 (předpokládaný termín prosinec 2021).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 % výše finanční podpory poskytnuté žadateli na základě uzavřené smlouvy s Fondem v rámci programu „Dešťovka“, nejvýše však 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání nejpozději do 30. listopadu 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>