Přeskočit na obsah

Město Přerov — Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody

Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. ledna 2024 do 28. června 2024.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci a stavebníci rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Statutární město Přerov takto podporuje snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí dotace ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR (Fond) v rámci dotačního programu „Dešťovka“.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely tohoto programu činí 250 000 Kč. O celkovém objemu bude rozhodnuto schválením rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2024 (předpokládaný termín prosinec 2023).
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 % výše finanční podpory poskytnuté žadateli na základě uzavřené smlouvy s Fondem v rámci programu „Dešťovka“, nejvýše však 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání nejpozději do 30. listopadu 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru