Přeskočit na obsah

Město Příbor — Granty na podporu provozu a činnosti

Dotace je podpora jednorázových a časově ohraničených akcí pořádaných na území města Příbora primárně pro občany Příbora, zejména pak na děti a mládež.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci sídlí na území města Příbora a vykonává svou činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, popř. má sídlo mimo území města Příbora a realizuje projekt na území města Příbora ve prospěch občanů města Příbora.
 • Fyzická osoba starší 18 let podnikající a provozující veřejně prospěšnou činnost, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území města Příbora a vykonává svou činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, popř. má trvalý pobyt nebo sídlo mimo území města Příbora a realizuje projekt na území města Příbora ve prospěch občanů města Příbora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem dotace je podpora jednorázových a časově ohraničených akcí pořádaných na území města Příbora primárně pro občany Příbora, zejména pak na děti a mládež.
 • V tomto dotačním programu jsou podporovány projekty zaměřené primárně na následující kulturní aktivity:
  • podpora řemesel,
  • podpora tradic a zvyklostí,
  • podpora význačných osobností Příbora,
  • podpora význačných kulturních a společenských událostí.
 • Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbora je především zajistit spolufinancování aktivit a projektů v oblastech podporovaných městem Příborem v těch případech, kdy není možné pokrýt výdaje v plné výši z prostředků žadatele.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu: 150 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden subjekt — jednoho žadatele: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí svou činnost realizovat na území města Příbora.
 • Jeden subjekt smí podat více jak jednu žádost na kalendářní rok, tzn. na více jak jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru