Přeskočit na obsah

Město Příbor — Granty na podporu provozu a činnosti

Dotace je podpora jednorázových a časově ohraničených akcí pořádaných na území města Příbora primárně pro občany Příbora, zejména pak na děti a mládež.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci sídlí na území města Příbora a vykonává svou činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, popř. má sídlo mimo území města Příbora a realizuje projekt na území města Příbora ve prospěch občanů města Příbora.
  • Fyzická osoba starší 18 let podnikající a provozující veřejně prospěšnou činnost, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území města Příbora a vykonává svou činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, popř. má trvalý pobyt nebo sídlo mimo území města Příbora a realizuje projekt na území města Příbora ve prospěch občanů města Příbora.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem poskytnutí dotace z rozpočtu města je podpora projektů zaměřených na významné události a výročí, včetně výročí významných osobností města Příbora v roce 2024, a podpora propagace města Příbora cestou kulturních a sportovních akcí.
  • Účelem dotací z tohoto programu je podpora jednorázových a časově ohraničených kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města Příbora primárně pro občany města Příbora, a to v těch případech, kdy není možné pokrýt výdaje v plné výši z prostředků žadatele. Jednorázovou akcí není projekt, který nemá charakter běžné a opakující se celoroční činnosti a projekt, který slučuje více akcí rozložených do delšího, na sebe nenavazujícího časového období.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu: 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace pro jeden subjekt — jednoho žadatele: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí svou činnost realizovat na území města Příbora.
  • Jeden subjekt smí podat více jak jednu žádost na kalendářní rok, tzn. na více jak jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru