Přeskočit na obsah

Město Příbor ‑Program na podporu provozu a činnosti

Dotace z programu města na provoz a činnost je podpora celoroční činnosti, a to zejména v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit občanů Příbora včetně podpory propagace města prostřednictvím sportu a kultury.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statusem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
  • Právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, která splňuje podmínku sídla na území města Příbora a vykonává svou hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbora je zejména zajistit spolufinancování aktivit a projektů v oblastech podporovaných městem Příborem v těch případech, kdy není možné pokrýt výdaje v plné výši z prostředků žadatele.
  • Hlavním cílem poskytnutí dotace z programu města na provoz a činnost je podpora celoroční činnosti, a to zejména v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit občanů Příbora včetně podpory propagace města prostřednictvím sportu a kultury.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu: 2 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace pro jeden subjekt — jednoho žadatele: 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí svou činnost realizovat na území města Příbora.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru