Přeskočit na obsah

Město Příbram — Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť

Účelem programu je snaha města o zajištění materiálního zázemí pro sportovní vyžití a rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže a tedy i zajištění možnosti dětí a mládeže vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.

Příjem žádostí:

 • 3Žádost musí být podána nejpozději do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace:
  • žadatel vyvíjí činnost dle písm. na území města nejméně po dobu 12 měsíců bez přerušení,
  • činnost žadatele zahrnuje i celoroční kontinuální výchovu sportujících dětí a mládeže z řad jeho členské základny,
  • minimální výše uhrazeného členského příspěvku na osobu za rok v případě členů žadatele z řad dětí a mládeže ve věku do 23 let, které uvádí v seznamu členské základny za kalendářní rok 2023, dosahuje alespoň 1 200 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 1. Zajištění materiálního zázemí pro sportovní vyžití a rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže a tedy i zajištění možnosti dětí a mládeže vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.
 2. Program, je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace programu je 1 000  000 Kč.
 • Schválená výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových (tedy i neuznatelných) výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto dotačního programu.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru