Přeskočit na obsah

Město Příbram — Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce

Účelem programu je podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se rozvíjely vztahy občanů města Příbram s občany jeho partnerských měst a ostatních obcí v rámci ORP Příbram, které povedou k vzájemnému obohacení a porozumění odlišným kulturám v evropském kontextu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Žadatel se sídlem, nebo bydlištěm na území města Příbram, který realizuje činnosti a projekty dle čl. 2.1 určené a přínosné pro veřejnost a splní podmínky uvedené v tomto Programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se rozvíjely vztahy občanů města Příbram s občany jeho partnerských měst a ostatních obcí v rámci ORP Příbram, které povedou k vzájemnému obohacení a porozumění odlišným kulturám v evropském kontextu. Tento systém považuje město Příbram za svůj účinný nástroj pro vytvoření nové příbramské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti.
  • Program je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Forma a výše podpory:

  • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 850 000 Kč.
  • Maximální možná výše dotace, která může být žadateli schválena. Požadovaná částka uvedená v žádosti přitom nesmí přesáhnout 150 000 Kč.
  • Maximální částka z celkových nákladů na akci činí 80 %.

Specifika a omezení:

  • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.
  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru