Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram – Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce

handshake-3139227__340
Share Button

Účelem programu je podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se rozvíjely vztahy občanů města Příbram s občany jeho partnerských měst a ostatních obcí v rámci ORP Příbram, které povedou k vzájemnému obohacení a porozumění odlišným kulturám v evropském kontextu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Žadatel se sídlem, nebo bydlištěm na území města Příbram, který realizuje činnosti a projekty dle čl. 2.1 určené a přínosné pro veřejnost a splní podmínky uvedené v tomto Programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se rozvíjely vztahy občanů města Příbram s občany jeho partnerských měst a ostatních obcí v rámci ORP Příbram, které povedou k vzájemnému obohacení a porozumění odlišným kulturám v evropském kontextu. Tento systém považuje město Příbram za svůj účinný nástroj pro vytvoření nové příbramské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti.

Forma a výše podpory:

  • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 150 000 Kč.
  • Maximální částka z celkových nákladů na akci činí 100 % .

Specifika a omezení:

  • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.
  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>