Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Činnost sportovních organizací

hurdles-1503753__340
Share Button

Dotace na podporu rozvoje tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, jakož i snaha dát dětem a mládeži možnost vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace.:
  • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu a žadatel se zabývá jako svou hlavní činností organizováním tělovýchovné a sportovní činnosti jeho členů,
  • žadatel vyvíjí činnost dle písm. b) na území města Příbram nejméně po dobu 12 měsíců bez přerušení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu právnických osob uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., v platném znění, které se zabývají organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území města Příbram.
 • Podpora je určena pro financování sportovních aktivit a sportovního vyžití dětí a mládeže (narozených po 31. 12. 1998) včetně poskytování potřebného materiálního a výchovného zázemí pro takové vyžití v rámci podmínek uvedených v žádosti daného žadatele.
 • Podpora se poskytuje v návaznosti na počet aktivně sportujících dětí a mládeže příslušného sportovního klubu, a na míře úspěšnosti účasti takových dětí a mládeže na závodech a soutěžích organizovaných sportovními organizacemi v oblasti sportu, kterou žádající sportovní klub zastřešuje nebo organizuje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je  6 000 000 Kč.
 • Schválená výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových (tedy i neuznatelných) výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>