Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Činnost sportovních organizací

Dotace na podporu rozvoje tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, jakož i snaha dát dětem a mládeži možnost vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace: 
    • hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu a žadatel se zabývá jako svou hlavní činností organizováním tělovýchovné a sportovní činnosti jeho členů,
    • žadatel vyvíjí činnost dle písm. b) na území města Příbram nejméně po dobu 12 měsíců bez přerušení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu právnických osob uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., v platném znění, které se zabývají organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území města Příbram. Podpora je určena pro financování sportovních aktivit a sportovního vyžití dětí a mládeže (narozených po 31. 12. 2000) včetně poskytování potřebného materiálního a výchovného zázemí pro takové vyžití v rámci podmínek uvedených v žádosti daného žadatele. Podpora se poskytuje v návaznosti na počet aktivně sportujících dětí a mládeže příslušného sportovního klubu.
  • Účelem programu je snaha města o rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, jakož i snaha dát dětem a mládeži možnost vyplnit své volnočasové aktivity způsobem, který nepovede k patologickým sociálním jevům, a naopak posílí vnímání vlastní odpovědnosti každého jedince za vlastní úspěchy jako výsledky soustavné a cílené přípravy.
  • Program, je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je  6 500 000 Kč.
  • Schválená výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových (tedy i neuznatelných) výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru