Přeskočit na obsah

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Dobrovolní hasiči

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků — sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružujících.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O dotaci může požádat spolek – sbor dobrovolných hasičů a organizace tyto spolky sdružující, působící na poli požární ochrany.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výchovná činnost mládeže a získávání nových členů spolků, podpora spolkové činnosti, rozvoj požárního sportu, jenž je základem odborné přípravy členů jednotek SDHO. Podpora podoblast I. 
  • a) Preventivně výchovná činnost: 
   • práce s mládeží zaměřená na jejich výchovu a vzdělávání na úseku požární ochrany (Hasík, víkendové akce pro děti, úhrada za ubytování, pronájem zařízení a areálu, didaktické pomůcky…),
   • výdaje na získávání dětí a mládeže pro aktivní členství a práci (např. prezentační tabla a tematické pomůcky).
  • b) Požární sport: 
   • příspěvek na uhrazení nákladů souvisejících s pořádáním a účastí na soutěžích v požárním sportu a dalších soutěží s tématikou PO, včetně startovného, dopravy, cen do soutěží a dalších pomůcek,
   • příspěvek na pořízení výstroje, výzbroje a materiálu pro požární sport.
 • Podpora podoblast II. 
  • Spolková činnost:
   • nákup slavnostních uniforem k reprezentaci spolku na veřejnosti při kulturních a společenských akcích,
   • nákup pracovního stejnokroje PS II (blůza a kalhoty),
   • nákup pracovních oděvů s označením příslušnosti k hasičskému sboru,
   • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a soutěží, mimo požárního sportu (pronájem sportovišť, sálů,…),
   • ocenění aktivních členů spolku za spolkovou činnost a práci s mládeží,
   • ostatní spolková činnost v souladu s obsahem činností v přijatých stanovách.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti je 250 000 Kč.
 • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 50 000 Kč a může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
 • Maximální výše poskytované dotace v podoblasti I je 30 000 Kč, v podoblasti II je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do této oblasti podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru