Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Jednorázové sportovní akce

start-1590051__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu pořádání akcí soutěžního charakteru všech kategorií na území města Příbram. Tyto akce přesahují významem běžné soutěžní aktivity a jsou do nich zapojeny sportovní kluby z Příbrami i kluby z jiných krajů České republiky, včetně neregistrované veřejnosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sportovních aktivit na území města Příbram, které efektivně přispějí k podpoře a propagaci sportu ve městě, propagaci a zviditelnění města Příbram a rozšíření společenské a sportovní nabídky občanům města. Finanční podpora je určena především na úhradu výdajů uvedených v žádosti žadatele potřebných pro realizaci a pořádání sportovních akcí dle bodu 2.1 určených pro sportovní vyžití obyvatel města.
  • Podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 600 000 Kč.
  • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových výdajů projektu na zajištění činnosti žadatele v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto dotačního programu.
  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>