Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Sportovní akce

Program je zaměřen na podporu pořádání akcí soutěžního charakteru všech kategorií na území města Příbram. Tyto akce přesahují významem běžné soutěžní aktivity a jsou do nich zapojeny sportovní kluby z Příbrami i kluby z jiných krajů České republiky, včetně neregistrované veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu pořádání akcí soutěžního charakteru všech kategorií. Tyto akce
  přesahují významem běžné soutěžní aktivity a jsou do nich zapojeny sportovní kluby z Příbrami i kluby z jiných krajů České republiky, včetně neregistrované veřejnosti.
 • Účel programu je podpora sportovních aktivit, které efektivně přispějí k podpoře a propagaci sportu ve městě, propagaci a zviditelnění města Příbram a rozšíření společenské a sportovní nabídky občanům města. Finanční podpora je určena především na úhradu výdajů uvedených v žádosti žadatele potřebných pro realizaci a pořádání sportovních akcí dle bodu 2.1 určených pro sportovní
  vyžití obyvatel města.
 • Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 1 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových výdajů projektu na zajištění činnosti žadatele v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto dotačního programu.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru