Přeskočit na obsah

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Kulturní aktivity

Program je zaměřen na podporu nekomerčních kulturních projektů výlučně neinvestičního charakteru, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě jako jsou kulturní a společenské akce, slavnosti k významným výročím, akce k oživení historických památek, akce/projekty muzejního typu, festivaly, přehlídky a soutěže.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • O dotaci na účel stanovený v tomto programu, může požádat každý žadatel, který realizuje činnosti a projekty dle čl. 2.1 určené a přínosné pro veřejnost a splní podmínky uvedené v tomto Programu.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem Projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu nekomerčních kulturních projektů výlučně neinvestičního charakteru, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě jako jsou kulturní a společenské akce, slavnosti k významným výročím, akce k oživení historických památek, akce/projekty muzejního typu, festivaly, přehlídky a soutěže.
 • Program je zaměřen také na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se kulturními aktivitami v oblastech jako je tradiční lidová kultura, divadlo, hudba, tanec, fotografie, výtvarné umění a literatura.
 • Účelem programu je podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se město Příbram vyznačovalo bohatým a různorodým kulturním životem, jenž bude výsledkem svobodných tvůrčích aktivit profesionálů a amatérů, které výrazně posílí prestiž města a dotvoří jeho image, na němž budou moci dle své volby participovat všichni občané. Tento systém považuje město Příbram za svůj účinný nástroj pro vytvoření nové příbramské identity a za instrument podpory rozvoje občanské společnosti.
 • Program je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 2 200 000 Kč.
 • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
 • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru