Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Oblast Vrcholový sport

Účelem programu je snaha města podpořit sportovní kluby s vysokou mírou úspěšnosti výchovy sportovců a tedy i kvalitním sportovním zázemím při financování jejich zvýšených a nadstandardních výdajů zejména v souvislosti s přípravou vrcholových sportovních týmů, která je zaměřena na možnost kariérního růstu členů mládežnických týmů pro potřeby dospělých kategorií a dále výchovou kvalitního sportovního zázemí zejména v podobě dětských a mládežnických týmů sloužících jako zdroj kvalitních vrcholových hráčů, neboť kvalitní výsledky vrcholových sportovních týmů v jejich soutěžích slouží i k celkové propagaci sportu jako takového zejména mezi dětmi a mládeží a k budování pozitivního vztahu veřejnosti, dětí a mládeže ke sportu a tedy i k zdravému životnímu stylu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2023 do 29. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní klub ve smyslu čl. 1 tohoto programu splňující následující podmínky: 
  • a) hlavním předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu a žadatel se zabývá jako svou hlavní činností organizováním sportovní přípravy jeho členů pro potřeby sportovních soutěží a organizováním tělovýchovné a sportovní činnosti jeho členů,
  • b) žadatel vyvíjí činnost dle písm. a) na území města nejméně po dobu 12 měsíců bez přerušení,
  • c) činnost žadatele zahrnuje i celoroční kontinuální výchovu sportujících dětí a mládeže z řad jeho členské základny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportovních klubů s vysokou mírou úspěšnosti výchovy sportovců a tedy i kvalitním sportovním zázemím při financování jejich zvýšených a nadstandardních výdajů zejména v souvislosti s přípravou vrcholových sportovních týmů, která je zaměřena na možnost kariérního růstu členů mládežnických týmů pro potřeby dospělých kategorií a dále výchovou kvalitního sportovního zázemí zejména v podobě dětských a mládežnických týmů sloužících jako zdroj kvalitních vrcholových hráčů, neboť kvalitní výsledky vrcholových sportovních týmů v jejich soutěžích slouží i k celkové propagaci sportu jako takového zejména mezi dětmi a mládeží a k budování pozitivního vztahu veřejnosti, dětí a mládeže ke sportu a tedy i k zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 6 500 000 Kč.
 • V žádosti žadatel uvede požadovanou výši dotace, a to je zároveň maximální možná výše dotace, která může být žadateli schválena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru