Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Oblast zdravotnictví

Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel zdravotních služeb, který realizuje činnosti a projekty určené a přínosné pro veřejnost a splní podmínky uvedené v tomto Programu. Pro poskytnutí dotace není podstatná forma právní subjektivity žadatele.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.
  • 2. Poskytuje se na dlouhodobé projekty se zaměřením na zdravotní péči a zdravotní stav občanů města Příbrami.
  • 3. Poskytuje se na vzdělávací, přednáškové a výukové akce v oblasti zdravotnictví, tedy konkrétně — úhrada vzdělávacích, přednáškových a výukových akcí v oblasti zdraví, ochrany života občanů města Příbram a výuky první pomoci dětí ve školách a školských zařízení v Příbrami. Dále na nákup odborné literatury související se vzdělávací, přednáškovou nebo výukovou akcí. 2.4 Poskytuje se na činnost organizace, tedy konkrétně úhrada nájmu a služeb, úhrada pronájmu zasedací místnosti nebo sálu na jednorázovou i opakovanou, plánovanou akci organizace, úhrada provozních nákladů – vše v souladu s Pravidly.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti zdravotnictví je 200 000 Kč.
  • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.
  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru