Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Oblast životní prostředí

Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, osvěty, výchovy, projektů na podporu péče o životní prostředí na území města Příbram výlučně neinvestičního charakteru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Žadatel, který realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty a splní podmínky uvedené v tomto Programu. Pro poskytnutí dotace není podstatná forma právní subjektivity žadatele.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořádání výchovných, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na životní prostředí a rozšiřování informací o životním prostředí – např. pořádání oslav svátků země, akce na záchranu živočichů (obojživelníci, ptáci, motýli apod.), výchovné pobyty v přírodě, komentované vycházky, výukové programy, vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody, poradenství pro obyvatele, podpora chovu včel se související osvětou pro širokou veřejnost.
  • Podpora péče o významné přírodní prvky na území města Příbram – např. významné stromy, hodnotné biotopy, hnízdní budky pro zvláště chráněné druhy ptáků.
  • Podpora péče o živočichy.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti životního prostředí je 225 000 Kč.
  • Maximální možná výše dotace, která může být žadateli schválena. Požadovaná částka může činit maximálně 60 000 Kč.
  • Požadovaná částka může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.
  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru