Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Památky místního významu

Program je zaměřen na podporu restaurování, oprav a technického zhodnocení vedoucího k obnově a zachování památkově významných objektů především na území města Příbram.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu restaurování, oprav a technického zhodnocení vedoucího k obnově a zachování památkově významných objektů především na území města Příbram.
  • Účelem programu je podpora projektů regionálního významu, které přispívají k ochraně kulturního dědictví a podněcují zájem obyvatel města o jeho historii.
  • Program je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 200 000 Kč.
  • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
  • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru