Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Památky místního významu

church-3037050__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu restaurování, oprav a technického zhodnocení vedoucího k obnově a zachování památkově významných objektů především na území města Příbram.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

  • O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu restaurování, oprav a technického zhodnocení vedoucího k obnově a zachování památkově významných objektů na území města Příbram, které nejsou v majetku města Příbram.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 200 000 Kč.
  • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
  • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>