Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Reprezentant ČR

Účelem programu je snaha města podpořit reprezentanty ČR, jejich rozvoj tělesné zdatnosti, mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, kteří svou sportovní činností reprezentují město Příbram a ČR v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo sportovní organizace. 
  • a) fyzická osoba nebo má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) hlavním předmětem činnosti sportovní organizace dle jejích stanov je činnost v oblasti sportu a jako svou hlavní činností se zabývá organizováním tělovýchovné a sportovní činnosti svých členů,
  • c) sportovní organizace vyvíjí činnost dle písm. b) na území města nejméně po dobu 12 měsíců bez přerušení,
  • d) žadatel reprezentuje příbramský sportovní klub nebo prokazatelně reprezentuje město Příbram,
  • e) žadatel je zařazen jako individuální sportovec do reprezentace ČR,
  • f) žadatel splňuje ostatní kritéria žadatele dle pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu a zajištění přípravy reprezentanta a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace.
 • Sportovní reprezentant se pro účely tohoto programu rozumí sportovec, jmenovaný či nominovaný příslušným sportovním svazem k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových akcích organizovaných mezinárodními sportovními federacemi a Mezinárodním olympijským výborem.
 • Účelem programu je snaha města podpořit reprezentanty ČR, jejich rozvoj tělesné zdatnosti, mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, kteří svou sportovní činností reprezentují město Příbram a ČR v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 330 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových výdajů projektu na zajištění činností žadatele, které jsou v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto dotačního programu.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru