Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Reprezentant ČR

sport-862277__340
Share Button

Účelem programu je snaha města podpořit reprezentanty ČR, jejich rozvoj tělesné zdatnosti, mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve sportu a v životě, kteří svou sportovní činností reprezentují město Příbram a ČR v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba. Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu a zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích.
  • Program je zaměřen na zajištění přípravy a účasti zejména na olympijských hrách, evropském olympijském festivalu mládeže, olympijských hrách mládeže, mistrovství světa, světových hrách, mistrovství Evropy, světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru a Evropských olympijských výborů a odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěží.
  • Podpora je určena pro financování sportovních aktivit reprezentanta, jeho sportovní přípravy včetně zabezpečení potřebného materiálního a výchovného zázemí v rámci podmínek uvedených v žádosti daného žadatele.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program je 150 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových výdajů projektu na zajištění činností žadatele, které jsou v souladu s tímto programem.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto dotačního programu.
  • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>