Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Příbram Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání

school-2051712__340
Share Button

Dotace na podporu tvorby a realizace výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol.
 • Vzdělávacích aktivit pro pedagogy převážně příbramských škol.
 • Výchovně vzdělávacích projektů pro rodiče dětí a žáků příbramských škol a pro místní veřejnost.
 • Projektů pro činnost organizací či sdružení, která se věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a školských zařízení se sídlem ve městě Příbram.
 • Metodických (výukových) materiálů nebo publikací s výchovnou nebo vzdělávací tematikou, jejichž autoři nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram.
 • Projektů zaměřených na organizace soutěží ve znalostech a dovednostech dětí, žáků a studentů příbramských škol.
 • Program je zaměřen také na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se výchovně vzdělávacími aktivitami.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 900 000 Kč.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je dále, že nejvyšší požadovaná částka uvedená v žádosti může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.
 • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti přitom nesmí přesáhnout 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.
 • Žadatel v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit do této oblasti podpory pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>