Přeskočit na obsah

Město Příbram Program pro poskytování dotací — Výchova a vzdělávání

Dotace na podporu projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se město Příbram rozvíjelo jako vzdělanostní centrum regionu, v němž se kombinují a spojují různé projekty co nejširšího spektra vzdělávacích aktérů. Město Příbram díky tomu bude systematicky posilovat svou prestiž vzdělanostního centra, kde se všichni občané bez rozdílu a na základě rovného přístupu zapojují do jednotlivých vzdělávacích aktivit a významně tak podporují rozvoj občanské společnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.
 • Žadatel, který realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty a splní podmínky uvedené v tomto programu. Pro poskytnutí dotace není podstatná forma právní subjektivity žadatele. Žadatel musí zároveň splňovat ostatní kritéria dle pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu tvorby a realizace nekomerčních výchovných a vzdělávacích projektů výlučně neinvestičního charakteru, které přispívají k rozšíření a obohacení forem vzdělávání ve městě pro všechny kategorie občanů města, a to: 
  • projektů/akcí pro děti, žáky a studenty příbramských škol,
  • vzdělávacích aktivit pro pedagogy příbramských škol,
  • projektů pro rodiče dětí a žáků příbramských škol a pro místní veřejnost,
  • projektů organizací či sdružení, která se věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a školských zařízení se sídlem ve městě Příbram,
  • metodických (výukových) materiálů nebo publikací s výchovnou nebo vzdělávací tematikou, jejichž autoři nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram,
  • projektů zaměřených na organizaci soutěží ve znalostech a dovednostech dětí, žáků a studentů příbramských škol.
  • Program je zaměřen také na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se výchovně vzdělávacími aktivitami.
 • Účelem programu je podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se město Příbram rozvíjelo jako vzdělanostní centrum regionu, v němž se kombinují a spojují různé projekty co nejširšího spektra vzdělávacích aktérů. Město Příbram díky tomu bude systematicky posilovat svou prestiž vzdělanostního centra, kde se všichni občané bez rozdílu a na základě rovného přístupu zapojují do jednotlivých vzdělávacích aktivit a významně tak podporují rozvoj občanské společnosti.
 • Program je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 1 000 000 Kč.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je dále, že nejvyšší požadovaná částka uvedená v žádosti může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.
 • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti přitom nesmí přesáhnout 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.
 • Žadatel v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit do této oblasti podpory pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru