Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Prostějov – Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí

basketball-1476010__340
Share Button

Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova je finanční podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov (s výjimkou soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena v dotačním titulu 1, 2:
  • 1. kolo podávání žádostí od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin.
  • 2. kolo podávání žádostí od 1. 5. 2022 do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Fyzická osoba - má trvalý pobyt na území města Prostějova, nebo má sídlo či provozovnu na území města Prostějova anebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území města Prostějova, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu města Prostějova, případně budou propagovat město Prostějov mimo jeho územní působnost, a která doloží pořádání nejméně dvou předchozích ročníků dané sportovní akce, na kterou fyzická osoba nepodnikající požaduje dotaci.
 • b) Právnická osoba -
  • I. nezisková právnická osoba se sídlem nebo fungující pobočkou na území města,
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je provozování sportovních aktivit a jejíž sídlo či provozovna se nachází na území města Prostějova,
  • III. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je provozování sportovních aktivit a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu města Prostějova.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“.
 • Dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 550 000 Kč, z toho na:
  • a) dotační titul 1 je určena částka 1 700 000 Kč, přičemž 80 % bude alokováno na 1. kolo přijímání žádostí a 20 % na 2. kolo;
  • b) dotační titul 2 je určena částka 850 000 Kč, přičemž 80 % bude alokováno na 1. kolo přijímání žádostí a 20 % na 2. kolo.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat jednu žádost v každém kole na více akcí se soupisem předpokládaných nákladů všech akcí

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>