Přeskočit na obsah

Město Prostějov — Program na podporu sportovní činnosti

Dotace na podporu pohybových sportovních aktivit občanů statutárního města Prostějova a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního města Prostějova.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • v dotačním titulu 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“ od 11. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin,
  • v dotačním titulu 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“ od 11. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 12:00 hodin,
  • v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 do 12:00 hodin,
  • v dotačním titulu 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“ od 1. 3. 2022 do 18. 3. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba.
 • Právnická osoba, kterou je: 
  • I. nezisková právnická osoba se sídlem nebo fungující pobočkou na území města,
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je provozování sportovních aktivit a jejíž sídlo či provozovna se nachází na území města Prostějova,
  • III. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je provozování sportovních aktivit a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu města Prostějova, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu města Prostějova, případně budou propagovat město Prostějov mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“ .
 • Dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“.
 • Dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“.
 • Dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 20 450 000 Kč, z toho na: 
  • a) dotační titul 1 je určena částka 8 575 000 Kč,
  • b) dotační titul 2 je určena částka 6 375 000 Kč,
  • c) dotační titul 3 je určena částka 4 450 000 Kč,
  • d) dotační titul 4 je určena částka 1 050 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na podporovanou aktivitu. Minimální spoluúčast příjemce dotace a financování podporované aktivity z vlastních nebo jiných zdrojů (mimo dotace od města) je 30 % z celkově vynaložených způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována na uznatelné výdaje neinvestičního charakteru, výslovně uvedené ve Smlouvě. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování činnosti, na kterou byla poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru