Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Prostějov – Dotační program Péče o historické dědictví

pelhrimov-1815909__340
Share Button

Dotace na podporu konzervaci a obnovu městského památkového fondu. Dotace jsou poskytovány na průzkumy, údržbu, předprojektovou a projektovou přípravu stavební a restaurátorské obnovy, stavební obnovu a restaurování kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. ledna 2022.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci nemovitých kulturních památek na správním území sídelního útvaru Vyhlašovatele a všichni vlastníci nemovitostí na správním území sídelního útvaru Vyhlašovatele, kteří splňují podmínky stanovené v bodě 12.1 Programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záchrana, zachování a postupné zhodnocování historického kulturního dědictví města Prostějova a kultivace veřejného prostoru městské památkové zóny.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem vyčleněných peněžních prostředků Programu činí nejméně 2 000 000 Kč ročně.
  • Základním kritériem pro udělení dotace je doporučení Administrátora a posouzení a schválení jeho návrhu Komisí Zastupitelstva Statutárního města Prostějova pro regeneraci městské památkové zóny.
  • Při stanovení výše dotace Administrátor přihlédne k odborné náročnosti prací, k míře památkové a umělecké hodnoty objektu a nakonec k počtu a finančnímu objemu podaných žádostí celkem.
  • O přidělení dotace na základě dosaženého hodnocení rozhoduje řídící orgán, tj. konečný návrh Rady posuzuje, projednává, event. mění a odsouhlasuje Zastupitelstvo.

Specifika a omezení:

  • Dotace je poskytována na uznatelné výdaje investičního nebo neinvestičního charakteru výslovně uvedené ve Smlouvě. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na kterou byla poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>