Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka na podporu zájmových spolků

team-3373638__340
Share Button

Dotace na projekty zasahující svým charakterem do všech oblastí vymezených Zásadami programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická i fyzická osoba, která nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči státu a městu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty zasahující svým charakterem do všech oblastí vymezených Zásadami programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů.

Forma a výše podpory:

 • V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 340 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:
  • 1. Upřednostňují se projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města, výrazně přispějí k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě a které realizuje subjekt působící trvale ve městě.
  • 2. Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů popisujících projekt a není na ni právní nárok.
  • 3. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Všichni žadatelé budou o výsledku rozhodování o dotaci informováni v návaznosti na termíny jednání Rady města a Zastupitelstva města Rakovníka nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí těchto orgánů o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>