Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu

bike-775799__340
Share Button

Dotace na jednorázové sportovní akce se zaměřením zejména na děti a mládež konané na území města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická i fyzická osoba, která nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči státu a městu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Projekty na jednorázové sportovní akce se zaměřením zejména na děti a mládež konané na území města.
 • 2. Projekty na podporu činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města.
 • 3. Projekty na jednorázové sportovní akce zaměřené na reprezentaci města.
 • 4. Projekty na podporu činnosti sportovních klubů se sídlem na území města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:
  • 1. Upřednostňují se projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města a které výrazně přispějí ke zlepšení sportovního vyžití občanů města, a které realizuje subjekt působící trvale ve městě.
  • 2. Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů popisujících projekt a není na ni právní nárok.
  • 3. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace na sportující děti a mládež bude přidělena na základě předloženého jmenného seznamu s uvedením jména, příjmení a roku narození sportujícího dítěte a bude poskytnuta společně s dotací na činnost sportovního oddílu, bylo–li o ni žádáno či bude–li poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>