Přeskočit na obsah

Město Rakovník — Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti životního prostředí

Dotace se na projekty k poznávání přírodních zajímavostí a environmentální vzdělávání a výchova veřejnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od : 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

  • O dotaci se může ucházet libovolná fyzická a právnická osoba, která nemá ke dni podání žádosti žádné závazky vůči státu a městu.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Projekty k poznávání přírodních zajímavostí a environmentální vzdělávání a výchova veřejnosti.
  • 2. Projekty vedoucí k ekologickému uvědomění, přírodovědné soutěže a besedy.
  • 3. Projekty směřující ke zlepšení životního prostředí města, ochrana flóry a fauny.

Forma a výše podpory:

  • V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 150 000 Kč.
  • Povinná spoluúčast žadatele činí 20 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Všichni žadatelé budou o výsledku rozhodování o dotaci informováni v návaznosti na termíny jednání Rady města a Zastupitelstva města Rakovníka nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí těchto orgánů o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru