Přeskočit na obsah

Město Říčany — Dotace na rok 2022 — PROVOZ

Dotace na provoz neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí a sociální oblasti působící na území města Říčany se sídlem v Říčanech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na provoz neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí a sociální oblasti působící na území města Říčany se sídlem v Říčanech.
  • Podpora rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí a sociální oblasti. Cílem podpory je poskytnout finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů v roce 2022 za účelem vytváření kvalitního zázemí neziskových organizací s členskou základnou a celoroční činností (resp. v rozsahu 9 měsíců).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace 3 500 000 Kč pro rok 2022.
  • Max. lze žádat 400 000 Kč na organizaci a kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Podává se max. 1 žádost na žadatele a kalendářní rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru