Přeskočit na obsah

Město Říčany — Dotace na rok 2024 — AKCE a PROVOZ

Dotace je určena pro jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2024 v Říčanech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • PROGRAM AKCE: od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.
 • PROGRAM PROVOZ: od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • PROGRAM AKCE
  • právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany,
  • fyzická osoba (starší 18 let, provozující veřejně prospěšnou činnost s trvalým pobytem na území města Říčany).
 • PROGRAM PROVOZ
  • Právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany.

Typy podporovaných aktivit:

 • PROGRAM AKCE 2024  — Podpora jednorázových akcí (max. 3denních) nekomerčního a obecně prospěšného charakteru
  v oblasti: sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí.
 • PROGRAM PROVOZ 2024 ‑Podpora rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti
  sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů a oblasti životního prostředí. Cílem podpory je poskytnout finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů v roce 2024 za účelem vytváření kvalitního zázemí neziskových organizací s aktivní členskou základnou a celoroční činností (resp. v rozsahu 9 měsíců).

Forma a výše podpory:

 • PROGRAM AKCE
  • celková alokace 1 500 000 Kč pro rok 2024,
  • podává se max. 5 žádostí na žadatele a kalendářní rok,
  • max. lze žádat 50 000 Kč na akci a zároveň max. 70 000 Kč na žadatele a rok
  • PROGRAM PROVOZ
  • celková alokace 5 000 000 Kč pro rok 2024,
  • podává se max. 1 žádost na žadatele a kalendářní rok,
  • max. lze žádat 460 000 Kč na organizaci a kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Dotace na akce konané od 1. 12. 2024 do 31. 12. 2024 budou vyplaceny předem v listopadu 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru