Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Říčany – Podpora jednorázových akcí – AKCE

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu jednorázových akcí nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2022 v Říčanech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba starší 18 let, provozující veřejně prospěšnou činnost s trvalým pobytem na území města Říčany.

 • Právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je určen pro jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2022 v Říčanech.
 • Podpora jednorázových akcí (max. 3 denních) nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti:
  • sportu,
  • kultury,
  • volného času dětí, mládeže a seniorů,
  • sociální,
  • životní prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace 1 000 000 Kč pro rok 2022.
 • Max. lze žádat 50 000 Kč na akci a zároveň max. 70 000 Kč na žadatele a rok.

Specifika a omezení:

 • Finanční vypořádání dotace: do 60 dnů od skončení akce, žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, včetně data úhrady, povinnou minimální publicitu, závěrečnou zprávu o konání akce.
 • Podává se max. 5 žádostí na žadatele a kalendářní rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>