Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Rosice – Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace na spolufinancování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb občanům města Rosice, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který splňuje následující podmínky:
  • 1. sociální služba je registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • 2. služba je zařazena do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji,
  • 3. poskytovatel disponuje na příslušnou sociální službu pověřením k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje,
  • 4. u příslušné sociální služby byla usnesením Zastupitelstva města Rosice deklarována její potřebnost a vysloven příslib spolufinancování pro rok 2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena na spolufinancování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb občanům města Rosice, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Pravidla financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022, jehož součástí je základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji, stanovují pro jednotlivé druhy služeb výši optimální finanční podpory služby a procentní podíl spolufinancování služby ze strany obcí. Maximální výše finanční podpory z rozpočtu města Rosice v jednotlivém případě se stanoví na základě následujících kritérií:
  • 1. výše optimální finanční podpory dané služby pro rok 2022 stanovená na základě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022,
  • 2. procentní podíl spolufinancování obce pro daný druh služby stanovený Pravidly financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022,
  • 3. výše úvazků přímé péče konkrétních sociálních služeb, schválená usnesením Zastupitelstva města Rosice, formou příslibu spolufinancování pro rok 2022,
  • 4. návrh reálných nákladů rozpočtu sociální služby (předběžný rozpočet nákladů služby) pro rok 2022.

Specifika a omezení:

 • Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které věcně a časově souvisejí s poskytováním sociální služby v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, prostředky finanční podpory nelze převádět do roku následujícího. Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby, nesmí být použity na zajištění fakultativních činností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>