Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Rtyně v Podkrkonoší – Program na podporu projektů v roce 2022

concert-971027__340
Share Button

Dotace na podporu uspokojování kulturních a sportovních potřeb občanů města Rtyně v Podkrkonoší, kvalitní využití volného času zejména dětí a mládeže, podpora údržby a provozu sportovišť a sportovních a kulturních zařízení sloužících vyžití občanů města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2021 do 17. 01. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žádat mohou fyzické i právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor), se sídlem a působností ve Rtyni v Podkrkonoší.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kultura Podpora – jednorázových kulturních akcí a podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti.
  • Sport a tělovýchova – Podpora jednorázových sportovních akcí, podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora sportovní činnosti dospělých, podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení.
  • Vzdělávání a volný čas – Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času a celoroční činnosti v oblasti využití volného času dětí i dospělých.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto programu činí celkem 900 000 Kč.
  • Celkový podíl dotace vůči vlastním zdrojům žadatele za souhrn všech podpořených projektů může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů realizovaných projektů za podporované období.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem informovat veřejnost, že je projekt realizovaný s finanční podporou města.
  • Žádosti o dotace projedná a o výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích, do 28. 02. 2022. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>