Přeskočit na obsah

Město Rtyně v Podkrkonoší — Program na podporu projektů

Dotace na podporu uspokojování kulturních a sportovních potřeb občanů města Rtyně v Podkrkonoší, kvalitní využití volného času zejména dětí a mládeže, podpora údržby a provozu sportovišť a sportovních a kulturních zařízení sloužících vyžití občanů města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2023 do 19. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žádat mohou fyzické i právnické osoby (veřejný i podnikatelský sektor), se sídlem a působností ve Rtyni v Podkrkonoší.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kultura Podpora — jednorázových kulturních akcí a podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti.
  • Sport a tělovýchova — Podpora jednorázových sportovních akcí, podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora sportovní činnosti dospělých, podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení.
  • Vzdělávání a volný čas — Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času a celoroční činnosti v oblasti využití volného času dětí i dospělých.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto programu činí celkem 1 400 000 Kč.
  • Celkový podíl dotace vůči vlastním zdrojům žadatele za souhrn všech podpořených projektů může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů realizovaných projektů za podporované období.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen vhodným způsobem informovat veřejnost, že je projekt realizovaný s finanční podporou města.
  • Žádosti o dotace projedná a o výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích, do 28. 02. 2024. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru