Přeskočit na obsah

Město Rumburk — Dotační program na podporu volnočasových aktivit kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru

Dotační program na podporu volnočasových aktivit kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 31. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem o dotaci může být pouze registrovaná nestátní nezisková organizace, která vykonává celoroční činnost sportovního charakteru na území města Rumburk nebo pořádá jednorázovou akci sportovního charakteru na území města Rumburk, přičemž se musí jednat o sport uznaný Mezinárodním nebo Českým olympijským výborem.
 • b) Žadatelem o dotaci může být dále NNO, která má sídlo na území města Rumburk, vykonává sportovní činnost jako svou hlavní činnost, je členem celostátní zastřešující organizace uznané Českým olympijským výborem, má ke dni podání žádosti nejméně dvouletou historii sportovní činnosti dětí a mládeže na území města Rumburk ve vykazovaném sportovním odvětví, a pořádá jednorázovou akci sportovního charakteru pro širokou veřejnost na území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk nebo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf.

Typy podporovaných aktivit:

 • Celoroční volnočasová činnost kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru realizovaná na území města Rumburk zejména pro občany města a širokou veřejnost,
 • podpora jednorázových akcí kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města je 900 000 Kč, z toho:
  • částka 200 000 Kč pro žadatele z oblasti školství na mimoškolní aktivity – celoroční činnost,
  • částka 500 000 Kč pro žadatele z oblasti kultury, tělovýchovy a jiných obdobných organizovaných volnočasových aktivit – celoroční činnost, z toho podíl 60 % (předpokládaná částka 300 000 Kč) připadá na kritérium „počet aktivních členů“ a podíl 40 % (předpokládaná částka 200 000 Kč) připadá na kritérium „náklady na dlouhodobé pronájmy/energie/údržbu/opravy“,
  • částka 200 000 Kč pro žadatele z oblasti kultury, tělovýchovy a jiných obdobných organizovaných volnočasových aktivit – jednorázové akce.
 • Pro žadatele z oblasti školství může výše poskytnuté dotace pro jednoho žadatele činit max. výše 40 % z celkového předpokládaného objemu disponibilních finančních prostředků na podporu mimoškolních aktivit v roce 2024 (předpokládaná částka max. 80 000 Kč). Pro žadatele z oblasti kultury, tělovýchovy a jiných obdobných organizovaných volnočasových aktivit může výše poskytnuté dotace pro jednoho žadatele činit max. výše 25 % z celkového předpokládaného objemu disponibilních finančních prostředků určených na podporu celoroční činnosti na rok 2024 (předpokládaná částka max. 125 000 Kč) a max. 20 000 Kč na jednorázovou akci. Podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů musí vždy činit nejméně 20 % z celkových způsobilých výdajů na činnost nebo akci.

Specifika a omezení:

 • Každá žádost bude zhodnocena po formálních stránce a míry naplnění specifických kritérií.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru