Přeskočit na obsah

Město Rumburk — Dotační program na podporu výkonnostního sportu a zájmové sportovní činnosti

Dotace na podporu spolků a místních organizací působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury, vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 31. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem o dotaci může být pouze registrovaná nestátní nezisková organizace, která vykonává celoroční činnost sportovního charakteru na území města Rumburk nebo pořádá jednorázovou akci sportovního charakteru na území města Rumburk, přičemž se musí jednat o sport uznaný Mezinárodním nebo Českým olympijským výborem.
 • b) Žadatelem o dotaci může být dále NNO, která má sídlo na území města Rumburk, vykonává sportovní činnost jako svou hlavní činnost, je členem celostátní zastřešující organizace uznané Českým olympijským výborem, má ke dni podání žádosti nejméně dvouletou historii sportovní činnosti dětí a mládeže na území města Rumburk ve vykazovaném sportovním odvětví, a pořádá jednorázovou akci sportovního charakteru pro širokou veřejnost na území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk nebo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pravidelná celoroční činnost sportovního charakteru realizovaná na území města Rumburk zaměřená především na děti a mládež od 6 do 19 let,
 • podpora účasti dětí, mládeže a dospělých na soutěžích, utkáních, přeborech, turnajích, mistrovství a jiných sportovních akcích na všech úrovních,
 • podpora jednorázových akcí sportovního charakteru pořádaných na území města Rumburk zaměřených na občany města a širokou veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • a) Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků na podporu pravidelné celoroční činnosti sportovního charakteru v rozpočtu města je 2 050 000 Kč, z toho: 
  • podíl 40 % (předpokládaná částka 800 000 Kč) na kritérium „počet aktivních sportovců – děti a mládež od 6 do 19 let“,
  • podíl 20 % (předpokládaná částka 400 000 Kč) na kritérium „nákladovost sportu“,
  • podíl 35 % (předpokládaná částka 700 000 Kč) na kritérium „doprava – výkonnostní sport“,
  • podíl 5 % (předpokládaná částka 100 000 Kč) na kritérium „sportovní vybavení – výkonnostní sport“,
  • částka 50.000 Kč na kritérium „reprezentace města – výkonnostní sport“.
 • b) Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků na podporu jednorázových akcí sportovního charakteru v rozpočtu města je 360 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 
  • Výše poskytnuté dotace pro jednoho žadatele může činit na celoroční činnost max. výše 30 % z celkového předpokládaného objemu disponibilních finančních prostředků na podporu pravidelné celoroční činnosti na rok 2024 sníženého o pevnou částku na kritérium „reprezentace města – výkonnostní sport“ (předpokládaná částka max. 600 000 Kč) a na jednorázovou akci max. 20.000 Kč. Podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů musí vždy činit nejméně 20 % z celkových způsobilých výdajů na činnost nebo akci.

Specifika a omezení:

 • Územím města Rumburk se pro účely tohoto programu rozumí katastrální území Dolní Křečany, katastrální území Horní Jindřichov a katastrální území Rumburk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru