Přeskočit na obsah

Město Slatiňany — Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. prosince 2023 do 28. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Organizace a osoby, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Podpora rozvoje občanské společnosti — organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví.
 • 2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů — podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé.
 • 3. Kulturní aktivity — pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany.
 • 4. Sportovní aktivity — uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou veřejnost — dotace na tradiční a významné sportovní akce; — dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku města a významně se podílejí svojí činností na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany.
 • 5. Ochrana životního prostředí — aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě.
 • 6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých — celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě.
 • 7. Mimoškolní akce pro děti a mládež.
 • 8. Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany.
 • 9. Dotace na letní táborovou činnost.
 • 10. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě ve městě.
 • 11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2024 je 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.
 • Kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.

Specifika a omezení:

 • Nevyčerpané prostředky je příjemce dotace povinen vrátit zpět městu Slatiňany nejpozději do 15. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru