Přeskočit na obsah

Město Slavičín — Dotační program — Podpora rozvoje kultury

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury na území města Slavičín, a to v souladu s kulturní politikou města Slavičín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • podpora kulturních a společenských aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže,
  • naplňování kulturních a společenských potřeb občanů, a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu,
  • podpora amatérských kulturních aktivit,
  • podpora zájmové umělecké činnosti,
  • podpora kulturních a společenských aktivit seniorů,
  •  reprezentace a propagace města Slavičín,
  • podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 360 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru