Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Slavičín – Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2022

marguerite-1507550__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města Slavičín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. listopadu 2021 do 15. prosince 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty :
  • organizace akcí a zajištění činností zaměřených na ochranu životního prostředí (např. údržba, kosení),
  • organizace akcí a zajištění činností se zemědělskou tématikou,
  • organizace akcí a zajištění činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba studánek, výsadba stromořadí)
  • péče a chov volně žijící zvěře, přispívání k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř,
  • stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 50 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>