Přeskočit na obsah

Město Slavičín — Podpora aktivit v oblasti životního prostředí

Cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města Slavičín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty : 
  • organizace akcí a zajištění činností zaměřených na ochranu životního prostředí (např. údržba, kosení),
  • organizace akcí a zajištění činností se zemědělskou tématikou,
  • organizace akcí a zajištění činností spojených s ochranou přírody a krajiny (např. obnova a údržba studánek, výsadba stromořadí)
  • péče a chov volně žijící zvěře, přispívání k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř,
  • stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu společně se zvýšením opylovací služby rostlin ve slavičínském regionu.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 50 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru