Přeskočit na obsah

Město Slavičín — Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Cílem je zlepšení aktivního trávení volného času dětí a mládeže ze Slavičína a jeho místních částí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. prosince 2022 do 16. ledna 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení se sídlem na území města Slavičín.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • podpora mimoškolních společenských, kulturních, sportovních, environmentálních a jiných podobných aktivit a akcí dětí a mládeže,
  • podpora celoroční činnosti zájmových kroužků,
  •  podpora spolupráce se zahraničními školami,
  • podpora projektů zaměřených na prevenci nežádoucích společenských jevů.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 25 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru