Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Slavičín – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2022

basketball-1476010__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje sportu na území města Slavičín, a to v souladu se sportovní politikou města Slavičín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. listopadu 2021 do 15. prosince 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby (mimo politických stran a hnutí) se sídlem na území České republiky, které vyvíjejí činnost na území města Slavičín a jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • organizace sportovních akcí – turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj. (prioritně tradičních, propagujících město) na území města Slavičín – žadatel musí být hlavním realizátorem,
  • zajištění mistrovských, zejména mládežnických, soutěžních utkání a závodů,
  • celoroční činnost sportovních a tělovýchovných subjektů,
  • zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti,
  • nájmy a využití sportovních zařízení,
  • provoz sportovních zařízení na území města Slavičín, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v roce 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Slavičín částkou 365 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají ve stanoveném termínu pouze elektronicky na předepsaném formuláři takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>